Aquapónia je budúcnosť pestovania potravín

Nie je to prehnané tvrdenie. Všetci vidíme, ako sa postupne zhoršujú podmienky pre pestovanie potravín v tradičnom poľnohospodárstve. Ubúda zdravej pôdy, jej obhospodarovanie je príliš drahé a musí byť kompenzované obrovskými štátnymi dotáciami. Aquapónia je hrdou alternatívou k tradičnému poľnohospodárstvu a má ambíciu stáť mu za pár rokov rovnocenne po boku.

PREČO AQUAPÓNIA?

Aquapónia je nový technologický systém, ktorý spája chov rýb s pestovaním zeleniny. Ryby poskytujú hnojivo rastlinám a rastliny čistia vodu rybám. Nepoužívajú sa žiadne umelé hnojivá ani iná agrochémia. Systém šetrí až 95 % vody oproti iným spôsobom pestovania.

Produkcia je úplne nezávislá na počasí a klíme, naviac je celoročná. Produkty sú veľmi zdravé, nutrične hodnotné a výnosy sú neporovnateľné s konvenčným poľnohospodárstvom.

AQUAPONICKÝ CYKLUS

Jedná sa o uzatvorený kontrolovaný cyklus s umelým osvetlením, cirkuláciou vzduchu a vodným okruhom s filtráciou.

1

Rastliny

Rastliny primárne čistia vodu, aby sa mohla vracať naspäť k rybám. Koreňový systém rastlín vytvára vo vode hustú sieť mikrokorienkov, ktoré veľmi efektívne absorbujú všetky látky potrebné pre zdravý rast rastliny. Zároveň z vody odstraňujú dusíkaté látky, ktoré by vadili rybám. Rast rastlín je vďaka dostatku živín a presne nastaveným podmienkam až o 30 % rýchlejší než v pôde.

2

Ryby

V aquapónickom cykle ryby svojimi výkalmi zaisťujú výživu pre rastliny. Živočíchy vždy poskytovali hnojivo rastlinám a rastliny vždy slúžili ako potrava pre živočíchy. Dnešné poľnohospodárstvo na tento princíp pozabudlo a skoro sa ukáže, že to nebolo múdre. Rozdiel oproti umelým hnojivám je predovšetkým v množstve mikroelementov. Zatiaľ čo umelé hnojivá sú založené predovšetkým na NPK, živný roztok v aquapónii obsahuje viac než 50 prvkov a organických zlúčenín. Rastliny sú jeho prostredníctvom zásobované bohatou škálou živín, čo sa odráža na ich vitalite a nutričnej hodnote.

3

Baktérie

Baktérie zaisťujú vznik živného roztoku pre rastliny. K prvému bakteriálnemu rozkladu dochádza v črevách rýb, potom prebieha druhý, dvojfázový bakteriálny rozklad v záchytných filtroch a až potom sa z neho stane hnojivo pre rastliny. Tento roztok vzniká rovnako prirodzene ako v prírodných ekosystémoch a naviac sa jedná o univerzálny roztok, ktorým rastliny nemôžu byť prehnojené.

VÝHODY AQUAPÓNIE

Zdravé stravovanie

Najčastejší dôvod, prečo ľudia volia aquapóniu. Oproti potravinovým reťazcom týmto spôsobom získavajú kvalitné potraviny bez chemikálií bezpečné pre ľudské zdravie. Jedná sa o najlepšie možné riešenie, ako si „vyrobiť“ vlastné jedlo.

Úspora energie

Aquaponický systém je známy predovšetkým úsporou energie. vzhľadom na minimálnu údržbu systému dochádza k úspore energie o 70 % oproti tradičnému záhradníctvu.

Atraktívny zdroj príjmov

Pokiaľ nepoužívate aquapónický systém u Vás doma iba pre svoju potrebu, môžete vďaka aquapónii výrazne zvýšiť svoj finančný príjem. So zvýšením produkcie potravín môžete prebytkovú produkciu predať.

Rýchly rast rastlín

Rastliny majú prístup k živinám 24 hodín denne. Vďaka tomu oveľa rýchlejšie rastú. Napríklad hlávkový šalát, ktorý bežne rastie 2 mesiace – v aquaponickom systéme je zrelý za 1 mesiac.

Úspora priestoru

Vzhľadom k možnosti použiť vertikálne systémy pre rastliny, rýchlejšiemu rastu a celoročnej prevádzke sú farmy Future Farming neporovnateľné s akoukoľvek inou poľnohospodárskou produkciou. Farma o rozlohe 1 000 m² vyprodukuje rovnaké množstvo rýb ako 20 hektárov rybníka a 18 000 m² poľného pestovania zeleniny.

Jednoduchšia práca

Pracovníci fariem Future Farming majú oveľa jednoduchšiu prácu. Žiadny ohnutý chrbát pri odstraňovaní buriny, žiadne chemické postreky ani ťažká technika na poliach. Všetko je hygienicky čisté a na dosah ruky. Burina nemá kde rásť a pracovníkom stačí ryby
kontrolovať, či sú spokojné.

Bez zalievania

Samotné technické riešenie aquaponickej farmy eliminuje potrebu zavlažovania alebo zalievania. Rastliny sú neustále v kontakte so živným roztokom a nikdy netrpia nedostatkom vlahy. Žiadna voda sa nevsakuje do okolitého prostredia ani neodteká preč po povrchu. Nehrozí žiadna erózia a kontaminácia spodných vôd, ako je to pri konvenčnom poľnohospodárstve. Na lány monokultúrnych plodín sa môžu vrátiť prvky, ktoré v zemi udržia vodu a navrátia do pôdy veľmi dôležité mikroorganizmy a živočíchy, ktoré chémia a ťažká technika v pôde vyhubili. Zvýši sa retenčná schopnosť zeme a zastaví sa dezertifikácia pôdy.

PRÍLEŽITOSŤ

Chcete vedieť viac o aquapónii, kúpiť si aquaponické produkty, investovať do odvetvia, alebo sa stať jedným z nás?

ZISTITE VIAC

ČASTÉ OTÁZKY

Aké ovocie, zeleninu a ryby môžeme vyprodukovať v aquaponickom systéme?

Vo Future Farming vieme nastaviť podmienky pre život rýb aj rastlín do posledného detailu. Od teploty vody a vzduchu až po veľmi presné parametre pH alebo kyslíka rozpusteného vo vode. To nám umožňuje chovať takmer akékoľvek sladkovodné ryby a živočíchy a tento chov vhodne kombinovať s pestovaním zeleniny a ovocia. Dokážeme vypestovať aj veľmi exotické druhy zeleniny, ktoré sa inak musia dovážať cez pol planéty.

Prečo je pri aquapónii dôležité osvetlenie?

Svetlo dodáva rastlinám energiu. Naše farmy využívajú slnečné svetlo, ktoré je samozrejme pre rastliny to najlepšie, ale v našich zemepisných šírkach musíme používať aj umelé osvetlenie, predovšetkým v zimných obdobiach. Vďaka pokroku v technológii LED osvetlenia a vďaka najnovším výskumom fotosyntézy a chlorofylu sme dnes schopní tieto svetlá navrhovať presne pre potreby každej rastliny. Spotreba elektriny sa týmto spôsobom dá optimalizovať a rastliny dostávajú presne to, čo potrebujú. Je za tým veľa rokov výskumov a testovania. Najnovšie štúdie holandských výrobcov pestovateľských svetiel preukázali, že aj pod umelým osvetlením sa dá vypestovať rovnako kvalitná rastlina ako na slnečnom svetle. Takže v tejto oblasti sa opierame o najmodernejšiu techniku. 

Prečo sú v aquapónii používané baktérie?

Baktérie hrajú kľúčovú úlohu v kolobehu živín. Tak, ako má človek v črevách až 10 kg baktérií, aby mohol efektívne prijímať živiny z potravy, v aquaponickom systéme tieto baktérie premieňajú splodiny rybieho metabolizmu na živiny pre rastliny. Prvá kolónia baktérií žije v črevách rýb, kde spracováva potravu. Druhá kolónia žije v biologických filtroch. Obidve kolónie sú monitorované a v prípade potreby doplňované. Kľúčové je používanie špeciálneho krmiva, na ktoré sú baktérie navyknuté a celý proces potom funguje veľmi efektívne. Pokiaľ by sa bakteriálne kolónie narušili napríklad použitím chemikálií alebo antibiotík, začnú prevažovať kvasné alebo hnilobné procesy a celý aquapónický systém prestane fungovať. Preto je použitie týchto látok v aquapónii neprípustné. Kolónie tvoria súbor niekoľkých desiatok bakteriálnych druhov, ktorý dohromady robí presne to, čo je potrebné. V tejto oblasti sme investovali obrovské prostriedky do výskumu vhodných druhov baktérií a je to dôležitá časť nášho know-how. Nevhodné zaobchádzanie s krmivom a baktériami je najčastejším dôvodom, prečo ľuďom aquapónia nefunguje alebo kolabuje.

Je lepšia aquapónia v otvorenom, alebo uzatvorenom priestore?

Každá aplikácia má svoje výhody a nevýhody. V uzatvorenom priestore je možné dosahovať vyššie výnosy a celoročnú prevádzku. Je to ale vykúpené vyššou spotrebou energie.
Pri vonkajších aplikáciách je spotreba energií minimálna, ale prevádzkovateľ je tu iba sezónne. Ďalšie rozdiely spočívajú v nárokoch na hygienu prostredia a v dodržovaní kvalitatívnych
požiadaviek. Vonkajšia aplikácia nikdy nemôže spĺňať štandardy kvality nastavené spoločnosťou AQP Food pre absolútne kvalitné potraviny.

FUTURE FARMING
 V MÉDIÁCH

dropstoreheart-pulsedinnerleafrocketcrossmenucrop
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram