Student ukončil stáž na farmě projektem o odpadovém hospodářství

Student ukončil stáž na farmě projektem o odpadovém hospodářství

Student Matej Zámečník, absolvent Univerzity Komenského v Bratislavě a nynější student Masarykovy Univerzity v Brně, úspěšně absolvoval měsíční praxi na vědecko-výzkumné a produkční aquaponické farmě v Kalech. Během svého pobytu prokázal vynikající znalosti a dovednosti v oblasti moderního zemědělství. Matej se zapojil do různých činností na farmě a navrhl inovativní řešení pro zlepšení odpadového hospodářství, včetně využití okřehku. Jeho práce přinesla cenné poznatky a návrhy pro farmu a ukázala jeho spolehlivost, iniciativu a týmového ducha. Matej nyní pokračuje ve spolupráci s firmou na oddělení Výzkum a vývoj. Věříme, že jeho nadšení a zápal pro učení přispějí k dalšímu rozvoji moderního zemědělství a udržitelného rozvoje.

V srpnu jsme na vědecko-výzkumné a produkční aquaponické farmě v Kalech přijali studenta na měsíční praxi. Praxi úspěšně absolvoval Matej Zámečník, student z Univerzity Komenského v Bratislavě – Přírodovědecká fakulta (obor Molekulární biologie), který nyní pokračuje ve studiu na Masarykově Univerzitě v Brně (obor Experimentální biologie rostlin).

Matej během své měsíční praxe prokázal vysokou úroveň znalostí, dovedností a zájmů o inovativní a udržitelné zemědělské postupy – pokročilou aquaponii, hydroponii a RAS. Získal komplexní pohled na firmu Future Farming a vyzkoušel si tzv. job rotation – činnost ve všech částech dvou produkčních aquaponických farem Future FarmingNejprve si vyzkoušel výpomoc na rostlinné i rybí části na aquaponických farmách v brněnských Heršpicích a Kalech, následně vypomáhal se spektrofotometrickým měřením na oddělení Výzkumu o vývoji v Kalech. Jeden den strávil také ve foodtrucku Farmia Food.

Matej vypracoval a odprezentoval vedení firmy projekt týkající se vylepšení odpadového hospodářství na farmě v Kalech. Ve svém výzkumném projektu využil vodní rostlinu – okřehek k otestování její schopnosti retence amoniaku z odpadní vody. Amoniak je jako odpadní produkt bílkovinného rozpadu ve své neionizované formě pro ryby toxický, čímž znemožňuje opětovné použití celkové odpadní vody v aquaponickém systému. Matej v rámci experimentu úspěšně potvrdil schopnosti okřehku vstřebat téměř veškerý amoniak z odpadní vody tvořené chovem pstruha na farmě Kaly v laboratorních podmínkách.

Výsledkem projektu bylo kromě úspěšné realizace experimentu i předložení vstupních údajů a tvorba ideového návrhu systému na využití odpadní vody z RAS systému využitím okřehku. Matej navrhl několik dalších potencionálních využití okřehku v rámci aquaponické farmy.

Přístup Mateje a pracovní nasazení byly vynikající a jeho práce přinesla cenné poznatky a návrhy pro optimalizaci a zvýšení trvalé udržitelnosti našich provozních procesů. Během praxe se Matej ukázal jako spolehlivý, iniciativní a týmově orientovaný jedinec, který je schopen efektivně komunikovat a spolupracovat s kolegy. Jeho nadšení a zápal pro učení přispěly k pozitivní atmosféře v naší organizaci.

Za absolvovanou praxi byl Matejovi předán certifikát, kterým dáváme najevo naše uznání za úspěšné dokončení praxe a projektu a věříme, že Matej bude i nadále pokračovat v rozvoji svých znalostí a dovedností v oblasti moderního zemědělství a udržitelného rozvoje. 

Od 26. září nastoupil Matej na částečný úvazek (při svém studiu) na aquaponickou farmu v Kalech na odd. Výzkum a vývoj. Těšíme se na spolupráci.

Zdieľať článok

Páči sa vám článok? Nenechajte si ujsť ďalší

Prihláste sa do občasníku našej akvaponickej redakcie.

    Odoslaním formulára súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov.

    Future Farming v médiách

    Myslite globálne, konajte lokálne

    Zapojte sa do komunity moderného poľnohospodárstva 21. storočia. Prispieť k lepšej budúcnosti našej Zeme môžete aj vy. Je to jednoduché.