Farmy Future Farming

Spoločnosť Future Farming buduje akvaponickú infraštruktúru v Českej republike a na Slovensku. Svojim medzinárodným partnerom poskytuje komplexné služby pre akvapóniu, hydropóniu a systémy RAS. Pri dodávke časti technológií, rovnako ako pri dodávke technologických celkov či výstavbe fariem využíva svoje know-how a inovácie v oblasti precízneho vertikálneho poľnohospodárstva po celom svete.

Podľa technológie rozlišujeme farmy na akvaponické, hydroponické a RAS a ďalej podľa ich zamerania na výskumno-produkčné, produkčné a edukačné.

EDUKAČNÉ FARMY

Zariadenia a farmy zamerané na vzdelávanie a osvetu verejnosti.
Edukačné farmy Future Farming

VÝSKUMNÉ FARMY

Zariadenia a farmy napojené na vedu, výskum a transfer technológií.
Edukačné farmy Future Farming

SME FUTURE FARMING

Prezrite si akvaponickú výskumno-produkčnú farmu spoločnosti Future Farming Kaly

Aquaponická, vertikálna a ekologická – taká je farma Future Farming v Kaloch pri Brne

Technológie na farmách spoločnosti Future Farming

AKVAPÓNIA

AKVAPÓNIA

Akvapónia je systém, ktorý sa zakladá na prirodzenom kolobehu hnojív v prírode: zvieratá poskytujú výživu rastlinám a rastliny zase zvieratám. V pokročilej akvapónii je na rozdiel od prírody tento systém kontrolovaný.

Výhody akvapónie:

 • spoločný chov sladkovodných rýb a pestovanie rastlín

 • úspora vody až 95 % oproti konvenčnému poľnohospodárstvu

 • celoročná produkcia nezávislá od počasia

 • veľmi zdravé, chutné a nutrične hodnotné produkty

 • neporovnateľné výnosy s konvenčným poľnohospodárstvom

HYDROPÓNIA

HYDROPÓNIA

Hydropónia je moderný a veľmi čistý spôsob pestovania rastlín bez pôdy v živnom roztoku. Zjednodušene povedané, na takéto pestovanie treba len rastlinu, živný roztok a pestovateľské médium na uchytenie rastliny v kvetináči.

Výhody hydropónie:

 • nízka spotreba vody

 • nižšie riziko výskytu škodcov

 • dokonalá kontrola výživy rastlín

 • väčšia efektivita pestovania

 • vyššie výnosy z produkcie

RAS

RAS

Recirkulačné akvakultúrne systémy (RAS) sú budúcnosťou intenzívneho chovu rýb. Len v systémoch RAS možno chovať ryby intenzívne a v plne riadenom prostredí. Zároveň však ekologicky a udržateľne, s minimálnymi dopadmi na okolité ekosystémy.

Výhody systémov RAS:

 • nízka spotreba vody

 • vysoká intenzita chovu na malej ploche

 • eliminácia chorôb z vonkajšieho prostredia

 • minimálny vplyv na okolité ekosystémy

 • celoročne optimálne podmienky na rast

STAVBA FARMY
TECHNOLÓGIE
PREVÁDZKA FARMY
ODBYT FARMY

Prečo investovať do spoločnosti Future Farming

Svoje know-how staviame na technológiách moderného poľnohospodárstva – pokročilej akvapónii, hydropónii a systémoch RAS. Máme kompletne uzatvorenú ekonomiku a dodávateľsko-odberateľský reťazec. Sme zaistené ekonomické odvetvie.

 • RENTABILITA

  Perspektívna a vysoko rentabilná oblasť podnikania 

  Jesť budú ľudia vždy – vďaka tomu je naša oblasť podnikania perspektívna a vysoko rentabilná. Čas návratnosti akvaponickej farmy je 3 – 7 rokov v závislosti od konkrétneho projektu. Nechajte svoje peniaze pracovať, vytvorte si stabilný zdroj príjmov a zároveň podporte projekt, ktorý má priamy vplyv na našu planétu a život ďalších generácií.

 • NAJMODERNEJŠIE TECHNOLÓGIE

  Akvapónia je najmodernejšia forma poľnohospodárstva

  Akvapónia je moderná, nie však nová. Naopak – tento spôsob sa vracia k pôvodným princípom prírody, teda k symbióze rastlín a rýb. Spoločnosť Future Farming rozvíja tento čistý spôsob poľnohospodárstva v najmodernejšej podobe s využitím vlastnej technológie a napojenia na celý rad univerzít.

 • LÍDER NA TRHU V EURÓPE

  Najväčšia akvaponická spoločnosť so svetovými ambíciami

  V Českej republike a na Slovensku je spoločnosť Future Farming najväčšou akvaponickou spoločnosťou a má ambície stať sa celosvetovým lídrom v pokročilej akvapónii, hydropónii a systémoch RAS. Partnermi spoločnosti Future Farming sú banky, ako je napríklad Česká sporiteľňa, finančná skupina GFF a súkromní investori.

 • VYSOKO RENTABILNÁ OBLASŤ

  Investície do perspektívnej a vysoko rentabilnej oblasti

  Farma v brnenských Heršpiciach je najväčšia akvaponická farma v Európe. Aj napriek tomu pokryje len 0,083 % celkovej spotreby zeleniny v Českej republike. Aby sa akvapóniou pokrylo 10 % českého trhu, museli by sme postaviť akvaponické farmy za 19,5 miliardy českých korún. Diera na trhu a teda aj investičný potenciál je stále obrovský.

Future Farming pestuje jedlo technológií budúcnosti

Staňte sa súčasťou našich úspechov

Future Farming v médiách

Myslite globálne, konajte lokálne

Zapojte sa do komunity moderného poľnohospodárstva 21. storočia. Prispieť k lepšej budúcnosti našej Zeme môžete aj vy. Je to jednoduché.