Akvaponická farma Kaly

Farmy

Akvaponická farma Kaly

Brownfield pri Brne sme prebudovali na výskumno-produkčnú vertikálnu farmu, ktorá vďaka akvaponickému farmárčeniu každoročne vyprodukuje stovky ton lahodnej zeleniny a rýb.

Zelenina

45 ton ročne

Ryby

50 ton ročne

Plánovaný investičný rámec

4,14 mil. EUR

dokončené 95 %

stav ku dňu: 1. 4. 2023

Výskumná a produkčná akvaponická farma Kaly

Severne od Brna v obci Kaly sme vybudovali najmodernejšiu akvaponickú farmu v Českej republike. Primárne je určená na produkciu akvaponických potravín, časť jej kapacity je ale vedecko-výskumná. Testujeme tu nové technológie a prebieha tu výskumná činnosť súvisiaca s akvaponickým pestovaním rastlín a chovom rýb. Farmu využívame aj na prezentáciu akvapónie verejnosti.

Vertikálna ekologická farma v Kaloch pri Brne vyprodukuje vďaka modernému poľnohospodárstvu 45 ton zeleniny a 50 ton rýb ročne.

 • 800 m²

  indoorová časť na pestovanie rastlín

 • 800 m²

  indoorová časť na chov rýb

 • 800 m²

  celoročný skleník vertical farming

 • 2 000 m²

  sezónna časť na vonkajšie pestovanie

PREZRITE SI FARMU ZBLÍZKA

Ako to vyzerá vo vnútri akvaponickej farmy Kaly?

Akvaponická, ekologická, výskumná a edukačná – taká je naša farma v Kaloch.

Zameriavame sa tu na chov pstruha dúhového a v rastlinnej časti pestujeme listovú zeleninu, bylinky a microgreens. Navyše tu pestujeme sadenice pre naše ostatné farmy. Indoorová časť farmy Kaly poskytuje úrodu celoročne. 

2023
2019
2024

 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Nadobudnutie areálu

  Január, 2019

 • Začiatok revitalizácie objektu

  Január, 2020

 • Dokončenie revitalizácie objektu

  Január, 2021

 • Dokončenie inštalácie technológií

  Február, 2021

 • Spustenie prevádzky farmy

  Marec, 2021

 • Spustenie výskumných projektov

  Apríl, 2021

 • Spustenie expedície produktov

  Máj, 2021

 • Spustenie prehliadok farmy pre verejnosť

  Január, 2022

 • Transfer výskumu a technológií do praxe

  Február, 2022

 • Prvovýroba sadeníc pre produkčné farmy

  Apríl, 2022

 • Dokončenie rybej liahne (uzavretie cyklu v nezávislom intenzívnom chove pstruha dúhového)

  Apríl, 2022

 • Spustenie expedície produktov

  Máj, 2022

 • Transfer výskumu a technológií do praxe

  Január, 2023

 • Intenzívny celoročný chov pstruha dúhového

  Február, 2023

 • Stavebné úpravy okolia farmy

  Marec, 2023

 • Inštalácia vonkajších pestovateľských častí

  Apríl, 2023

Zameranie akvaponickej ekofarmy Kaly

Šaláty a bylinky

Šaláty a bylinky

Pestovanie akvaponických šalátov a byliniek

V rastlinnej časti našej vertikálnej ekologickej farmy v Kaloch pestujeme predovšetkým listovú zeleninu a bylinky. Časť priestoru je vyhradená aj riasam, ako je spirulina či chlorella. Vonkajší pestovateľský priestor je zase určený pre sezónne akvaponické rastliny. V rámci výskumnej činnosti sú na farme aj ďalšie rastliny vrátane exotických druhov.

Aktuálne sa chystáme rozšíriť pestovateľskú plochu o vonkajšie vyhrievané skleníky. Dokončené bude takisto aj vonkajšie priestranstvo farmy, ktoré bude od marca do novembra slúžiť na pestovanie byliniek, koreňovej zeleniny a na oddych návštevníkov farmy.

Rímsky šalát, jeden z mnohých druhov akvaponickej zeleniny pestovanej v našej vertikálnej ekofarme v Kaloch.

Ryby

Ryby

Chov akvaponických rýb

V Kaloch sa venujeme chovu pstruha dúhového – ročne ho vylovíme okolo 50 ton. Naše akvaponické ryby pochádzajú z tuzemských liahní a majú vždy príslušnú certifikáciu chovu. Hneď ako naplníme produkčný potenciál farmy, budú ryby pochádzať už len z našich vlastných ekologických liahní. Chov pstruha je technologicky veľmi komplikovaný – v kadiach treba neustále udržovať nielen dostatočné množstvo kyslíka a stabilné podmienky, ale aj protiprúd, ktorý pstruhy potrebujú na spokojný život a rozmnožovanie. Úspešným chovom takto náročného druhu dokazujeme kvalitu používaných akvaponických technológií aj ich nastavení.

Na farme spoločnosti Future Farming Kaly ročne vyprodukujeme 50 ton akvaponického pstruha dúhového, ktorý je u českých stravníkov veľmi obľúbený.

Výskum

Výskum

Akademický výskum akvapónie

Na farme spoločnosti Future Farming Kaly sa nachádza aj laboratórium. Prebieha v ňom meranie parametrov vody, vzduchu aj rastlín, rozbor ich koreňových systémov či pitvy uhynutých rýb. Tvorí aj zázemie pre vysokoškolských študentov a ďalších výskumníkov. Práve tu prebieha zber a vyhodnocovanie údajov či posudzovanie biologických rizík a navrhovanie možných protiopatrení. 

Už na návrhu farmy spoločnosti Future Farming Kaly sme spolupracovali s expertmi z Mendelovej univerzity v Brne, Vysokej školy banskej v Ostrave a Výskumného akvaponického centra v Přáslaviciach pri Olomouci. Na pláne je aj využívanie farmy na výskum a vývoj zariadenia na znižovanie spotreby energií a prevádzkových nákladov. Cieľom je prevádzkovať akvaponickú farmu bez potreby energií z fosílnych zdrojov.

Farma v Kaloch je o. i. aj zázemie pre vedeckú činnosť výskumníkov a študentov vysokých škôl.

Future Farming pestuje jedlo technológií budúcnosti

ZAPOJTE SA DO AKVAPONIE

Future Farming v médiách

Myslite globálne, konajte lokálne

Zapojte sa do komunity moderného poľnohospodárstva 21. storočia. Prispieť k lepšej budúcnosti našej Zeme môžete aj vy. Je to jednoduché.