Edukačné farmy Future Farming

Farmy

Edukačné farmy Future Farming

Jedným z cieľov spoločnosti Future Farming je vzdelávanie a osveta verejnosti v oblasti moderného poľnohospodárstva. Preto staviame v spolupráci so svojimi partnermi moderné edukačné akvaponické, hydroponické i aeroponické farmy, ktoré slúžia na vedecké účely, na výučbu vysokoškolských študentov, na exkurzie pre základné a stredné školy a pre širokú verejnosť.

Exkurzie na edukačnú farmu Future Farming

Príďte sa pozrieť, ako to vyzerá na poľnohospodárskej farme spoločnosti Future Farming. Vezmite svojich študentov a predstavte im poľnohospodárstvo budúcnosti. Počas komentovanej prehliadky vám ukážeme všetky akvaponické, hydroponické a RAS procesy. Navštívte edukačnú farmu a presvedčte sa na vlastné oči, ako funguje moderné poľnohospodárstvo v praxi.

EDUKAČNÉ FARMY FUTURE FARMING

Edukačná hydroponická farma Praha

Priestory T-Mobile Magenta Experience Centre v obchodnom centre Arkády Pankrác sme doplnili hydroponickou edukačnou súpravou. Využíva sa na prezentačné účely moderných technológií udržateľného poľnohospodárstva.

Edukačná akvaponická farma Lednice

V priestoroch Záhradníckej fakulty Mendelovej univerzity v Lednici je umiestnená akvaponická edukačná súprava. Využíva sa na výskumné a vedecké účely a na výučbu a ukážku akvapónie vysokoškolským študentom.

Edukačná akvaponická farma Hlučín

V jednom z najväčších záhradníckych centier na Ostravsku je založená nová edukačná akvaponická farma zameraná na edukáciu žiakov základných a materských škôl v regióne.

Edukačná akvaponická farma Bílovec

Gymnázium Mikuláša Kopernika v Bílovci je prvou strednou školou v Českej republike, ktorá má svoju vlastnú malú akvaponickú farmu. Bílovecká farma sa skladá z troch modulov s celkovou kapacitou 600 sadeníc. Súčasťou akvaponickej edukačnej farmy je aj novo vybudované zázemie vonkajšej učebne, skleník s plochou 25 m2, vyvýšenie záhonov a faunistický kútik. Do budúcnosti bude areál rozšírený o umelú odchovňu a ukážku voliérového chovu vtáctva. Pre žiakov gymnázia slúži akvaponická farma ako príklad nízkoemisnej výroby potravín a ukážka zdravého životného štýlu. Vypestované rastliny z farmy škola použije na priamu spotrebu v školskej jedálni.

Navštívte edukačnú farmu

Exkurzia na farme je vhodná pre všetkých záujemcov o akvapóniu: študentov škôl, zamestnancov firiem aj širokú verejnosť.

Future Farming v médiách

Myslite globálne, konajte lokálne

Zapojte sa do komunity moderného poľnohospodárstva 21. storočia. Prispieť k lepšej budúcnosti našej Zeme môžete aj vy. Je to jednoduché.