Future Farming predstaví výkonnejšie technológie na GreenTech

9. 6. 2023

Spoločnosť Future Farming úspešne dokončila vývoj efektívnejších technológií pre moderné poľnohospodárstvo. Na júnovej výstave GreenTech v Amsterdame predstaví svetu udržateľné, funkčné a overené technológie, ktoré svojou produkciou prevyšujú dnešnú ponuku. Tešíme sa na ďalšiu príležitosť, vďaka ktorej môžeme vstúpiť na globálny trh a začať budovať akvaponickú infraštruktúru aj za hranicami ČR. Buďte pri tom s nami.

Naša spoločnosť Future Farming preukazuje schopnosť neustále inovovať technológie v odbore moderného poľnohospodárstva a ponúkať nové unikátne riešenia v pokročilej akvapónii, hydropónii a RAS. Vďaka nášmu tímu z oddelenia Výskum a vývoj a tiež dlhodobej intenzívnej spolupráci s odbornými inštitúciami v ČR a v zahraničí sa nám teraz podarilo úspešne dokončiť projekty, ktoré nám umožnili zvýšiť efektivitu našich technológií o desiatky percent oproti konkurencii.

GreenTech Amsterdam je miestom stretnutia všetkých odborníkov zaoberajúcich sa modernými technológiami v poľnohospodárstve. Stretávajú sa tu profesionáli z celého sveta, aby nadviazali kontakty, podelili sa o svoje skúsenosti a obchodovali. Veľtrh ponúkne návštevníkom v tomto odbore kompletný prehľad produktov a služieb popredných svetových spoločností a inovátorov. Tohtoročného veľtrhu sa zúčastní aj naša spoločnosť Future Farming a predstaví tu svoje prelomové technológie.

Ako Future Farming pomáha s udržateľnou budúcnosťou poľnohospodárstva?

✓ Investujeme iba do ekologických technológií.

Využívame odpad z RAS fariem na výrobu organických hnojív na hydropóniu.

✓ Vyvíjame cirkulárny systém od vlastných krmív až po spracovanie biologického odpadu.

✓ Keďže naše produkty sú určené na lokálnu distribúciu, nezaťažujeme životné prostredie nadbytočnými emisiami z diaľkovej prepravy.

V júni 2023 sa Future Farming zúčastní veľtrhu GreenTech Amsterdam, kde predstaví svoje unikátne technológie pokročilej akvapónie, hydropónie a RAS (systémy na intenzívny chov rýb v kontrolovanom prostredí). Tieto technológie sa zameriavajú na podporu udržateľného poľnohospodárskeho rozvoja.

Keďže čoraz viac poľnohospodárov sa snaží zavádzať udržateľné postupy, technológie Future Farming im môžu pomôcť vyriešiť niektoré z najväčších výziev, ktorým v dnešnej dobe čelia. Technológie Future Farming chránia a zlepšujú úrodu, odolávajú nepriaznivým klimatickým vplyvom a optimalizujú účinnosť využívania zdrojov.

Future Farming na veľtrhu GreenTech Amsterdam predstaví ukážku svojich funkčných technológií a umožní aj virtuálne vstúpiť do jednej zo svojich akvaponických fariem. Návštevníci veľtrhu sa dozvedia, ako môžu technológie pomôcť znížiť emisie skleníkových plynov, vytvárať intenzívnejšie a udržateľnejšie poľnohospodárske systémy a zvyšovať produktivitu.

Navštívte veľtrh GreenTech Amsterdam v dňoch 13. – 15. 6. 2023. Nájdete nás v stánku č. 05.412 a dozviete sa, ako Future Farming pracuje na vytvorenie udržateľnej budúcnosti poľnohospodárstva.

DALŠÍ ČLÁNKY

Všechny články
calendar-fullcrossmenu