Future Farming významne rozširuje obchodnú stratégiu

30. 12. 2022

Tím Future Farming sa sústreďuje na prepojenie tých najmodernejších technológií s cieľom zásadnej environmentálnej úspory a zároveň ekonomického efektu. S podporou asociácií, vedcov a významných technologických spoločností sa nám darí niečo, čo si nemôžeme nechať len sami pre seba. Preto sme sa rozhodli naše dômyselné funkčné celky sprístupniť ostatným pomocou nového oddelenia Development. Pretože sami svet poľnohospodárstva nezmeníme.

Zožali sme úspech a chceme sa oň podeliť

Naše technológie, ktoré sme s pomocou partnerov svetových meradiel z oblasti komercie aj univerzít vyvinuli a dôkladne preskúšali, skrátka fungujú. Dokazujú to dve výrobné farmy v Českej republike, ďalšie dve staviame. A teraz sme pripravení ponúknuť naše know-how svetu. Chceme sa zamerať na realizáciu menších a väčších fariem, pre vlastníkov ktorých zabezpečíme montáž, údržbu a servis technológií.

Z tohto dôvodu vzniklo nové oddelenie Development, ktoré komunikuje s potencionálnymi záujemcami o naše služby a následne zákazku odovzdáva ďalším úsekom: 

  • Oddelenie Stavba spracuje projekt. Na želanie zákazníka sme schopní celú farmu zrealizovať ako generálny dodávateľ stavby.
  • V rámci oddelenia Technológie dodáme technológiu a vyriešime prípadné reklamácie počas záruky. 
  • Úsek Prevádzka ponúka krmivo, sadenice alebo násadu rýb.
  • Servis zariadi údržbu a opravy technológií alebo iných častí samotnej farmy klienta.

Development celý proces zastrešuje a koordinuje.

Meníme odvetvie poľnohospodárstva

Je nám jasné, že pokiaľ chceme pretvoriť súčasné konvenčné poľnohospodárstvo na udržateľné, nemôžeme v tom nechať akvapóniu samotnú. Dostali sme sa do fázy, keď aj hydropónia môže byť udržateľná a môže fungovať bez chémie. Vyrábame totiž vlastné vysoko kvalitné krmivá pre ryby a začali sme tiež produkovať organické hnojivá v bio kvalite na hydropóniu.

Donedávna existovali rozdiely medzi akvapóniou a hydropóniou vo vplyvoch na kvalitu produktov a životné prostredie. No keď sa nájde správna cesta, nemusí to tak byť. A my sme ju našli. Akvapóniu a hydropóniu vieme robiť správne a oboje môžeme dodať na mieru.

Okrem toho disponujeme aj recirkulačnými akvakultúrnymi systémami (RAS), kde voda cyklicky prechádza filtračným systémom, udržuje si svoju kvalitu a nemusí sa meniť. V dnešnej dobe, keď sa stretávame so sústavným nedostatkom vody, je systém RAS dokonalým riešením.

Pestujeme potravinovú sebestačnosť v bio kvalite

Dnes teda môžeme klientom pomôcť realizovať nielen akvaponickú, ale aj hydroponickú a RAS farmu podľa ich predstáv, ktorá bude postavená na špičkových českých technológiách.

Tým, že zabezpečíme výstavbu od malých rodinných a komunitných fariem cez menšie produkčné objekty až po dodávku veľkých technologických celkov do komerčných fariem: 

  • rozšírime dostupnosť moderného poľnohospodárstva, 
  • zlacníme ho na vstupe, 
  • zvýšime potravinovú sebestačnosť Českej republiky.

Ako správny líder prinášame do segmentu udržateľného pestovania obrovské rozšírenie. Vďaka tomu je lokálna distribúcia akvaponických potravín pestovaných šetrne k prírode na dosah.

ZAPOJTE SA TIEŽ

DALŠÍ ČLÁNKY

Všechny články
calendar-fullcrossmenu