Indoor vs. Outdoor pestovanie

25. 6. 2020

Pred konštrukciou samotného aquaponického systému sa musíme rozhodnúť, kam ho vôbec umiestnime. S danou voľbou sa naskytujú dve možnosti a to tzv. Indoor pestovanie alebo Outdoor pestovanie.

Prvé si prejdeme Indoor pestovanie alebo pestovanie vo vnútri. Predstavme si aquaponický systém umiestnený v miestnosti, ako je napríklad suterén, garáž či obrovská hala. To všetko sa označuje ako indoor pestovanie. Výhodou tohto spôsobu kultivácie rastlín je izolácia od vonkajších vplyvov prostredia. To znamená, že nehľadiac na ročné obdobie, priebeh počasia či akýkoľvek klimatický neduh, môžeme pestovať napríklad paradajky aj v januári. Je jednoduchšie udržať konštantne požadovanú teplotu v priestoroch a tým uspôsobiť výber rastlín či rýb. Priestory sú dokonca zabezpečené od iných faktorov, ktoré by mohli produkciu ohroziť, ako škodca v podobe hmyzu, či ľudský faktor v smere poškodenia či znehodnotenia produkcie. Veľkou nevýhodou je však potreba umelého osvetlenia, ktorá aj napriek rýchlo sa rozvíjajúcim LED technológiám, predstavuje podstatnú časť investície v tomto smere. Svietením sa zvyšujú náklady na energie, v mestách dokonca môžu byť nežiadúce a pôsobiť ako svetelný smog. Nielen prisvetľovanie je problém, ale aj vzniknutá vlhkosť, ktorá môže svojou prítomnosťou napomôcť napríklad pri rozvoji hubových ochorení. Tá môže dokonca narúšať aj konštrukčné prvky budov a dať tak priestor vzniku plesní. Preto je potrebné pri budovaní rátať s vlhkosťou a možnosťou ventilácie. Voda má taktiež svoju podstatnú hmotnosť, čo 1 liter vody, to jeden kilogram hmotnosti. Preto musí byť podklad uspôsobený ťarche nádrží, ale aj vode v systéme a samotnej konštrukcii. Medzi indoor pestovanie sa radí aj produkcia v skleníku, ktorá dalo by sa povedať zahrňuje klady a zápory z oboch spôsobov pestovania. V skleníku je výhoda pôsobenia slnečného svetla, ktoré slúži rastlinám pri fotosyntéze, no zároveň je to aj zdroj tepla, ktorý môže byť akumulovaný v nádržiach. Materiál, z ktorého je skleník vyrobený, má ďalej vplyv na mnoho vecí, napríklad na prestup svetla, izoláciu či odolnosť. Všetky tieto aspekty by mali byť vždy dostatočne zvážené a na základe dosiahnutého optima by mal byť vybraný ten najsprávnejší pre danú produkciu.

Outdoor pestovanie či vonkajšie pestovanie by sa dalo nazvať pestovaním pod holým nebom. Výhodou je to, že sa dá pestovať aj tam, kde je pôda neúrodná, alebo sa nevyskytuje vôbec (strechy či parkoviská). V našich podmienkach sa jedná najmä o sezónne pestovanie, kedy je systém vystavený vplyvom vonkajšieho prostredia. Ideálne je umiestniť systém do polotieňa, aby prípadné priame slnko nepoškodilo rastliny. Vďaka sezónnemu pestovaniu nie je potrebné prisvetľovať, či kúriť, no sme obmedzený na výber plodín, ktoré v dané obdobie rastú prirodzene. Produkciu však môžu ohroziť nie len klimatické činitele ako krúpy, či silný vietor, ale aj škodlivé činitele, ako sú rôzne choroby či škodcovia. V prípade, že je systém umiestnený na verejne prístupných miestach, je možné rátať aj s odcudzením produkcie, či samotného systému.

Každý spôsob umiestnenia aquapónie nesie svoje klady, ale aj zápory, pričom tie je potrebné si určiť hneď na začiatku, a to položením jednoduchých otázok ako napríklad: Chcem pestovať zeleninu celoročne, alebo iba sezónne? Mám požadované a vyhovujúce miesto na to, aby som tam systém mohol vybudovať? Otázkami, ako sú tieto, sa môžeme dopracovať postupne k finálnemu rozhodnutiu. Potom príde už len samotný proces realizácie.

Obrázok 1 Príklad outdoor aquaponického systému. Zdroj: https://www.alignable.com/talihina-ok/symbiotic-aquaponic-llc/backyard-style-aquaponic-system

ĎALŠIE ČLÁNKY

VŠETKY ČLÁNKY
calendar-fullcrossmenu