Investujte do moderného poľnohospodárstva

INVESTÍCIA DO SPOLOČNOSTI FUTURE FARMING

Investujte do moderného poľnohospodárstva

Sme európsky líder v oblasti moderného poľnohospodárstva

Ponúkame investície do zaistenej oblasti produkcie potravín

Pestujeme udržateľne a celoročne produkciu lokálnych potravín

Aké sú možnosti investovania do technológií moderného poľnohospodárstva?

Vstúpte do sveta investícií v oblasti moderného poľnohospodárstva. Staňte sa vlastníkom akvaponickej, hydroponickej či RAS farmy alebo svoje peniaze zhodnoťte nákupom akcií či dlhopisov

36 300 m²

pestovateľskej a chovnej plochy v roku 2023

1 870 ton

vyprodukovaných akvaponických rýb

2 221 ton

vypestovaných šalátov a byliniek

5 fariem

v Česku a v Európe

Prečo sa vyplatí investícia so spoločnosťou Future Farming?

Perspektívnu budúcnosť našich fariem predurčuje ich nízka energetická náročnosť, ekologické princípy prevádzky aj rastúca potreba potravinovej sebestačnosti, ktorá súvisí s dopytom po regionálnych produktoch, so zmenou klímy aj epidemiologickými uzávierkami.

 • NEZÁVISLOSŤ OD POČASIA

  Naše farmy sú plne produktívne bez ohľadu na sezónu alebo jej úrodnosť. Majú svoju vlastnú klímu, čo umožňuje objemné úrody a výlovy po celý rok.

 • EKOLOGICKÁ PROSPEŠNOSŤ

  Garantujeme čisto prírodný pôvod potravín, bez umelých hnojív a agrochémie. Farmy prevádzkujeme s minimálnou spotrebou vody či energie.

 • SEBESTAČNÁ PRODUKCIA

  Prečo dovážať z cudziny, keď potraviny najvyšších kvalít môžu rásť hneď za humnami? Naše farmy sú v priamom susedstve tých miest, ktoré zásobujú.

História spoločnosti Future Farming

2022
2010
2024

Veda po chuti
prírode

 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Prvé kroky Michala Fojtíka

  Január, 2010

  Povedali sme si, že je to veľká príležitosť prísť s niečím novým, čo dáva zmysel a vzhľadom na časté obdobia sucha to bude v budúcnosti aj potrebné. Nakúpili sme preto 30 kusov IBC kontajnerov, upravili sme ich a začali skúšať akvapóniu štýlom pokus/omyl. Prvé neúspechy boli značné. V priebehu niekoľkých dní nám vždy uhynuli ryby a my sme nevedeli prečo. Nakúpili sme teda cudzojazyčnú literatúru o akvapónii a začali sme robiť všetko tak, ako v nej bolo napísané. Ale ani to nepomohlo. Museli sme teda všetko vymyslieť sami.

 • Zrodila sa malá myšlienka

  Jún, 2010

  Michal Fojtík prichádza s nápadom na produkciu zdravých potravín budúcnosti.

 • Prvý akvaponický systém

  Júl, 2011

  Konštrukcia domáceho pestovateľského systému a zisťovanie jeho produkčných možností.

 • Prvá celosezónna produkcia

  September, 2012

  Pokus o prvú kontinuálnu celoročnú produkciu v domácich podmienkach.

 • Nitrifikácia

  Apríl, 2013

  Najdôležitejšia v celej akvapónii je nitrifikácia, filtrácia a mineralizácia. Nitrifikácia je premena amoniaku na dusitany a dusičnany. Na to sú potrebné nitrifikačné baktérie vhodné pre akvapóniu. Zohnať ich nám zabralo takmer 3 roky. Museli sme pre ne ísť až na Srí Lanku. Tieto baktérie sa nám osvedčili najviac, bolo však potrebné ich zdokonaliť, čo sme zvládli.

 • Vývoj doplnkov

  Jún, 2013

  Michal Fojtík so svojou rodinou usilovne pracujú na sortimente potrebnom na správny chod akvaponického systému.

 • Nové nádrže

  Január, 2013

  Prišli sme na to, že nádrž typu IBC nie je vhodná pre svoj tvar a odvod znečistenej vody. Preto sme v priebehu jedného roka vyvinuli vlastné nádrže, ktoré neustále zdokonaľujeme.

 • Prvý prototyp technológie

  Marec, 2014

  Naše skúsenosti a technológie sa posúvajú na vyššiu úroveň. Vzniká prvý prototyp konštrukcie navrhnutej pre akvaponický systém.

 • Úprava dizajnu pestovateľského systému

  August, 2015

  Po skúsenostiach z predchádzajúcej sezóny upravujeme prototyp vrátane materiálov vhodných na styk s potravinami.

 • Prvý český e-shop s vybavením pre akvapóniu

  August, 2016

  Vzniká internetový obchod aquaponik.cz s komponentmi a doplnkami pre domáce hobby akvaponické systémy.

 • Indoorová farma

  September, 2017

  Začíname budovať prvú indoorovú farmu v Česku. V októbri sme podpísali kontrakt na stavbu akvaponickej farmy s rozlohou 2 500 m2. Dúfame, že nás táto stavba posunie opäť o úroveň vyššie.

 • Asociácia akvaponických fariem

  November, 2017

  Vďaka veľkému záujmu vzniká združenie, ktorého cieľom je vzdelávať svojich členov v oblasti akvaponických technológií.

 • Dokončenie indoorovej farmy

  Marec, 2018

  Prvá indoorová farma je hotová. Spustili sme ju v apríli 2018 a ide o prvú veľkú farmu v Európe. Ďalšie ponuky na stavby fariem sa len tak hrnú.

 • Začiatok veľkej vízie

  Jún, 2018

  Michal Fojtík sa výskumom a vývojom akvaponických technológií zaoberá od roku 2010. Svojou zeleno-modrou víziou o produkcii zdravých potravín zaujal v Česku aj vo svete. Prvé neformálne stretnutie Michala Fojtíka a Martina Luňáka sa uskutočnilo v Brne na Tuřanke.

 • Spustenie vlastného výskumu a vývoja produkčnej akvaponickej farmy s finančnou podporou skupiny GFF

  August, 2018

 • Založenie spoločnosti Future Farming

  November, 2018

  Spoločnosť Future Farming s.r.o. (člen investičnej skupiny GFF s.r.o.) stavia a prevádzkuje akvaponické farmy a zároveň je generálnym dodávateľom technológií a know-how. Spájame intenzívny chov rýb s pestovaním rastlín na vode. Realizovali sme prvé súkromné investície a spustili výskum komerčného priemyslového využitia akvaponických fariem. Prebehla podrobná analýza trhu a nadviazanie prvých obchodných vzťahov s odberateľmi akvaponických produktov.

 • Prvé úspešne uzavreté investičné kolo

  December, 2018

 • Pestujeme budúcnosť

  Január, 2019

  Zasadili sme prvé semienka úspešného vývoja spoločnosti Future Farming s.r.o. Do skupiny priplávali dcérske spoločnosti, aby podporili dynamickejší rast akvaponického prostredia.

 • Rastie záujem bankových inštitúcií o čiastočné financovanie

  Február, 2019

 • Akvaponické farmy budúcnosti

  Marec, 2019

  • farma Brno-Heršpice – príprava projektu prestavby brownfieldu na najväčšiu produkčnú akvaponickú farmu v ČR.
  • farma Kaly – začiatok rekonštrukcie nevyužitého poľnohospodárskeho objektu. Prestavba brownfieldu na najmodernejšiu akvaponickú farmu v ČR.
  • farma Senica (SK) – začiatok prípravy prvého zahraničného projektu – výstavby akvaponickej farmy na Slovensku.
 • Farmia Food

  Apríl, 2019

  Dochádza k rozvoju skupiny Future Farming založením spoločnosti Farmia Food s.r.o. Farmia Food je distribútor akvaponických produktov a výhradný dodávateľ produkcie z akvaponických fariem spoločnosti Future Farming na trh. Vieme, že čím lepšia je surovina, tým lepšie je jedlo. Sme pritom presvedčení, že naša surovina je tu z lokálnych vôbec tá najlepšia. Veríme preto, že dokážeme povzniesť českú gastronómiu.

 • Spolupráca s akademickou pôdou

  September, 2019

   Udržiavame svoje vzťahy s partnermi:

  • Akadémia vied Českej republiky
  • Vysoká škola banská – Technická univerzita Ostrava 
  • Asociácia akvaponických fariem
  • Mendelova univerzita v Brne
 • Začiatok rokovania s bankovými inštitúciami

  Február, 2020

 • Akvaponické farmy budúcnosti

  Apríl, 2020

  • farma Brno-Heršpice – začiatok stavebných prác rekonštrukcie haly a vyhrievaných skleníkov.
  • farma Kaly – dokončenie rekonštrukcie indoorovej farmy a príprava na inštaláciu technológií na pestovanie rastlín v symbióze s chovom rýb. Vybavenie laboratórií a príprava na fázu spustenia biologických procesov farmy.
  • farma Senica (SK) – začiatok projektovej časti výstavby zahraničnej akvaponickej farmy.
 • Edukačné farmy Future Farming

  Máj, 2020

  V spolupráci so svojimi partnermi aktivujeme projekty malých edukačných akvaponických systémov:

  • edukačná farma Future Farming – Lednice

  Záhradnícka fakulta Mendelovej univerzity v Lednici

  • edukačná farma Future Farming – Praha

  Priestory T-Mobile Magenta Experience Centre v OC Arkády Pankrác

 • Výskum dosahuje svoj cieľ

  Júl, 2020

  Naše oddelenie výskumu a vývoja úspešne dokončilo vývoj organických krmív pre ryby chované v akvaponických systémoch.

 • Rastieme aj napriek nepokojným časom

  Január, 2020

  Rok, ktorý sa do histórie ľudstva zapísal ako obdobie celosvetovej pandémie, využívame na maximálny možný rast. Bez ohľadu na vládne reštrikcie a neisté ekonomické vyhliadky celosvetových trhov pláva spoločnosť Future Farming vpred zeleno-modrej budúcnosti.

 • Rozšírenie spolupráce s akademickou pôdou

  Október, 2020

  • Juhočeská univerzita v Českých Budějoviciach
  • Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe
  • CzechGlobe
 • Zbierame prvé plody našej spoločnej práce

  Január, 2021

  Čas venovaný budovaniu koreňov akvapónie a rozvoju zeleno-modrej budúcnosti spoločnosti Future Farming začína prinášať plody. Netrpezlivo očakávame prvú úrodu výsledkov našej práce.

 • Mediálny záujem

  Marec, 2021

  Spoločnosť Future Farming stredom pozornosti Českej televízie: 

  • Reportáž v relácii Udalosti v regiónoch
  • Reportáž v relácii Štúdio 6
  • Príspevok v relácii Dobré ráno

  Spoločnosť Future Farming súčasťou kampane Českej sporiteľne „Ste silnejší, než si myslíte“

  Podcast s Michalom Fojtíkom v Hospodářskych novinách

 • Prvá ochutnávka produkcie akvaponických potravín

  Máj, 2021

  Štartuje prvé akvaponické turné po Českej republike. Food truck spoločnosti Farmia Food ponúka širokej verejnosti ochutnávku zdravých produktov akvaponických fariem naprieč republikou.

 • Vyplatenie emisie, vrátenie financií investorom

  Jún, 2021

 • Predikcie akvapónie

  Júl, 2021

  Rastieme spolu s dopytom po zdravých a lokálnych potravinách. Podrobný prieskum trhu spolu s rastúcim predajom potvrdzuje fakt, že spotrebitelia sú ochotní akceptovať vyššiu cenu potravín bez chémie s jasným pôvodom a spracovaním.

 • Spolupráca sa rozvíja

  August, 2021

  Baktoma – český výrobca a dodávateľ kvalitných bakteriálnych prípravkov, ktorý sa zaoberá funkciou biofiltra a dokáže prepracovať biologický odpad z rýb na zlúčeniny dusíka, ktoré sú prijateľné pre koreňové systémy rastlín. V spolupráci so spoločnosťou Baktoma sme vyvinuli špeciálne zmesi mikroorganizmov, ktoré nám zabezpečujú správnu činnosť našich biofiltrov v podmienkach našich fariem (chov pstruha dúhového a sumčeka afrického).

 • OSN finalista SDG 2021

  August, 2021

  OSN finalista SDG 2021: V kategórii Biznis sme boli zaradení medzi TOP 10 projektov v Česku, ktoré spĺňajú princípy udržateľného rozvoja OSN a majú potenciál meniť svet k lepšiemu. Ide o svetovo unikátne ocenenie za plnenie globálnych cieľov OSN. Cieľ projektu: Do roku 2030 odstrániť hlad a zaistiť prístup všetkým ľuďom, predovšetkým chudobným a ohrozeným vrátane malých detí k bezpečnej, výživnej a dostatočnej strave po celý rok.

 • Akvaponické farmy budúcnosti

  September, 2021

  • farma Brno-Heršpice – dokončenie stavebných prác na revitalizácii skleníkov. Inštalácia technológií a prechod do fázy spustenia biologických procesov farmy.
  • farma Kaly – dokončenie rekonštrukcie outdoorovej časti farmy. Aktívny výskum nových produktov vhodných na produkciu, spustená produkcia vlastných sadeníc. Dodávame akvaponické potraviny na lokálny trh.
  • farma Senica (SK) – pokračovanie projektovej časti a začiatok výstavby.
 • Edukačné farmy Future Farming

  Október, 2021

  O edukačné a prezentačné systémy je stále väčší záujem. Pozornosť sa sústreďuje na edukačné farmy do miest, obcí a na komunitné farmy.

  • edukačná farma Future Farming, Hlučín 

  V jednom z najväčších záhradníckych centier na Ostravsku je založená nová edukačná akvaponická farma zameraná na edukáciu žiakov základných a materských škôl v regióne.

 • Podpis Memoranda s mestom BRNO

  Október, 2021

  Podpis Memoranda s mestom Brno – zníženie emisií CO2 v Brne. Dlhodobá spolupráca na záväzku mesta k adaptácii na zmenu klímy. Naše akvaponické farmy využívajú najmodernejšie technológie a sú lídrom v produkcii uhlíkovo neutrálnych potravín.

 • Ohlásenie výstavby novej produkčnej farmy

  November, 2021

  • farma Letonice

  Začiatok projektovej časti výstavby prvej akvaponickej farmy spoločnosti Future Farming na tzv. „zelenej lúke“.

 • Spoločnosť Future Farming oslovuje zahraničné trhy

  December, 2021

  Plávame do medzinárodných vôd. Aktívne vstupujeme na nové trhy v zahraničí. Pripravujeme medzinárodný profil spoločnosti Future Farming Group.

 • Ocenenie inovatívnych technológií

  December, 2021

  Udržateľný biznis a zodpovedné správanie spoločnosti je oceňované naprieč súkromnými i štátnymi inštitúciami.

  • CzechCrunch – 10 inšpiratívnych udržateľných obchodov v roku 2021: Technologický web CzechCrunch nás zaradil do desiatky najperspektívnejších udržateľných projektov v Českej republike.
  • City For The Future – spoločnosť Future Farming sa stala súčasťou českého projektu City For The Future
 • Veda po chuti prírode

  Január, 2022

  Zameranie spoločnosti na vedu, výskum a transfer technológií do praxe.

  • Memorandum s Ústavom molekulárnej biológie SAV
  • Spoločnosť Future Farming súčasťou ďalšej etapy projektu City For The Future v Maďarsku
  • Začiatok významnej spolupráce s Masarykovou univerzitou

  Naštartovanie procesu pre bezodpadové hospodárstvo spoločnosti do roku 2025. Výstavba akvaponickej infraštruktúry v ČR pokračuje.

 • Zapojenie zahraničných investičných fondov

  Február, 2022

 • Rozvoj skupiny Future Farming

  Marec, 2022

  Rozvoj pôsobenia na medzinárodných trhoch spojený s výstavbou nových akvaponických fariem mimo územia našej krajiny. V Spojených arabských emirátoch sme na výstave EXPO Dubaj zaujali významné medzinárodné postavenie.

  Spoločnosť Farmia Food dodáva akvaponické produkty na trh aj vďaka sieti vlastných predajní a bistier na území Českej republiky.

 • Akvaponické farmy budúcnosti

  Apríl, 2022

  • farma Brno-Heršpice – spustenie optimálneho prisvecovania šalátov; príprava na inštaláciu novej technológie tzv. záplavových vaní
  • farma Kaly – dokončenie liahne a spustenie výteru pstruha, tzn. uzavretie kolobehu rýb v našom systéme, čo vedie k úplnej sebestačnosti fariem
  • farma Letonice – pokračuje príprava podkladov k stavebnému povoleniu
  • farma Senica (SK) – pokračovanie výstavby farmy v zahraničí
 • Edukačné farmy Future Farming

  Máj, 2022

  Záujem o edukačné a prezentačné systémy neustáva.

  • edukačná farma Future Farming na Gymnáziu Mikuláša Kopernika v Bílovci

  Spoločnosť Future Farming oficiálne otvorila svoju prvú edukačnú akvaponickú farmu pre stredné školy v ČR. Akvaponická farma sa skladá z troch modulov s celkovou kapacitou 600 sadeníc a slúži predovšetkým na environmentálnu výchovu.

 • Spoločnosť Future Farming získava certifikáciu BIO

  Jún, 2022

 • Rozšírenie obchodnej stratégie

  Júl, 2022

  Vznik nového oddelenia Development na odbavenie vysokého dopytu po technológiách spoločnosti Future Farming. Okrem výstavby akvaponických fariem ponúkame aj hydroponické a RAS farmy. Rozširujeme svoje zameranie pre udržateľnú budúcnosť planéty a sme pripravení svoje know-how ponúknuť svetu.

 • Výskum dosahuje svoj cieľ

  September, 2022

  Naše oddelenie výskumu a vývoja vyrába a certifikuje aj organické hnojivo, ktorého základom je odpad z rybích sádok na farmách spoločnosti Future Farming. Tieto hnojivá sú úplne organické a bez chemických látok. Cieľom je vytvoriť cirkulárne systémy na použitie v hydroponických inštaláciách, od kŕmenia až po spracovanie odpadu na hnojivo. Sekundárnym výsledkom tejto snahy je recyklácia odpadovej vody z rybích fariem tak, aby ju bolo možné vracať späť do akvaponického systému.

 • Ocenenie od Smart City 2022

  December, 2022

  Spoločnosť Future Farming získala ocenenie v súťaži Chytré mestá 2022 od Smart City Innovations Institut za prínos v oblasti ekologického získavania potravín – konkrétne za jedinečný akvaponický systém A-shape pre potravinovú sebestačnosť komunít v mestách.

 • Vízia blízkej budúcnosti

  Január, 2023

  Využívame transfer technológií a v maximálnej možnej miere smerujeme k plnej automatizácii akvaponických fariem do roku 2026.

  Chceme rešpektovať našu planétu a dostať civilizáciu na vyšší stupeň vývoja, a to spojením prírodných postupov a technológií vďaka modernej poľnohospodárskej produkcii v lokálnych akvaponických farmách.

 • Január,

 • Január,

 • Január,

 • Január,

 • Január,

 • Január,

 • Január,

 • Január,

 • Január,

 • Január,

 • Január,

 • Január,

 • Január,

 • Január,

 • Január,

 • Január,

Chcem investovať do Future Farming

Možností máme veľa

Chcem investovať, ale neviem ako

Ozvite sa nám, radi vám poradíme

  Odoslaním formulára súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov.

  Future Farming v médiách

  Myslite globálne, konajte lokálne

  Zapojte sa do komunity moderného poľnohospodárstva 21. storočia. Prispieť k lepšej budúcnosti našej Zeme môžete aj vy. Je to jednoduché.