Investujte do moderného poľnohospodárstva

INVESTÍCIA DO SPOLOČNOSTI FUTURE FARMING

Investujte do moderného poľnohospodárstva

Sme európsky líder v oblasti moderného poľnohospodárstva

Ponúkame investície do zaistenej oblasti produkcie potravín

Pestujeme udržateľne a celoročne produkciu lokálnych potravín

Aké sú možnosti investovania do technológií moderného poľnohospodárstva?

Vstúpte do sveta investícií v oblasti moderného poľnohospodárstva. Staňte sa vlastníkom akvaponickej, hydroponickej či RAS farmy alebo svoje peniaze zhodnoťte nákupom akcií či dlhopisov

36 300 m²

pestovateľskej a chovnej plochy v roku 2023

1 870 ton

vyprodukovaných akvaponických rýb

2 221 ton

vypestovaných šalátov a byliniek

5 fariem

v Česku a v Európe

Prečo sa vyplatí investícia so spoločnosťou Future Farming?

Perspektívnu budúcnosť našich fariem predurčuje ich nízka energetická náročnosť, ekologické princípy prevádzky aj rastúca potreba potravinovej sebestačnosti, ktorá súvisí s dopytom po regionálnych produktoch, so zmenou klímy aj epidemiologickými uzávierkami.

 • NEZÁVISLOSŤ OD POČASIA

  Naše farmy sú plne produktívne bez ohľadu na sezónu alebo jej úrodnosť. Majú svoju vlastnú klímu, čo umožňuje objemné úrody a výlovy po celý rok.

 • EKOLOGICKÁ PROSPEŠNOSŤ

  Garantujeme čisto prírodný pôvod potravín, bez umelých hnojív a agrochémie. Farmy prevádzkujeme s minimálnou spotrebou vody či energie.

 • SEBESTAČNÁ PRODUKCIA

  Prečo dovážať z cudziny, keď potraviny najvyšších kvalít môžu rásť hneď za humnami? Naše farmy sú v priamom susedstve tých miest, ktoré zásobujú.

História spoločnosti Future Farming

2022
2010
2024

Veda po chuti
prírode

 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Prvé kroky Michala Fojtíka

  Január, 2010

  Povedali sme si, že je to veľká príležitosť prísť s niečím novým, čo dáva zmysel a vzhľadom na časté obdobia sucha to bude v budúcnosti aj potrebné. Nakúpili sme preto 30 kusov IBC kontajnerov, upravili sme ich a začali skúšať akvapóniu štýlom pokus/omyl. Prvé neúspechy boli značné. V priebehu niekoľkých dní nám vždy uhynuli ryby a my sme nevedeli prečo. Nakúpili sme teda cudzojazyčnú literatúru o akvapónii a začali sme robiť všetko tak, ako v nej bolo napísané. Ale ani to nepomohlo. Museli sme teda všetko vymyslieť sami.

 • Zrodila sa malá myšlienka

  Jún, 2010

  Michal Fojtík prichádza s nápadom na produkciu zdravých potravín budúcnosti.

 • Prvý akvaponický systém

  Júl, 2011

  Konštrukcia domáceho pestovateľského systému a zisťovanie jeho produkčných možností.

 • Prvá celosezónna produkcia

  September, 2012

  Pokus o prvú kontinuálnu celoročnú produkciu v domácich podmienkach.

 • Nitrifikácia

  Apríl, 2013

  Najdôležitejšia v celej akvapónii je nitrifikácia, filtrácia a mineralizácia. Nitrifikácia je premena amoniaku na dusitany a dusičnany. Na to sú potrebné nitrifikačné baktérie vhodné pre akvapóniu. Zohnať ich nám zabralo takmer 3 roky. Museli sme pre ne ísť až na Srí Lanku. Tieto baktérie sa nám osvedčili najviac, bolo však potrebné ich zdokonaliť, čo sme zvládli.

 • Vývoj doplnkov

  Jún, 2013

  Michal Fojtík so svojou rodinou usilovne pracujú na sortimente potrebnom na správny chod akvaponického systému.

 • Nové nádrže

  Január, 2013

  Prišli sme na to, že nádrž typu IBC nie je vhodná pre svoj tvar a odvod znečistenej vody. Preto sme v priebehu jedného roka vyvinuli vlastné nádrže, ktoré neustále zdokonaľujeme.

 • Prvý prototyp technológie

  Marec, 2014

  Naše skúsenosti a technológie sa posúvajú na vyššiu úroveň. Vzniká prvý prototyp konštrukcie navrhnutej pre akvaponický systém.

 • Úprava dizajnu pestovateľského systému

  August, 2015

  Po skúsenostiach z predchádzajúcej sezóny upravujeme prototyp vrátane materiálov vhodných na styk s potravinami.

 • Prvý český e-shop s vybavením pre akvapóniu

  August, 2016

  Vzniká internetový obchod aquaponik.cz s komponentmi a doplnkami pre domáce hobby akvaponické systémy.

 • Indoorová farma

  September, 2017

  Začíname budovať prvú indoorovú farmu v Česku. V októbri sme podpísali kontrakt na stavbu akvaponickej farmy s rozlohou 2 500 m2. Dúfame, že nás táto stavba posunie opäť o úroveň vyššie.

 • Asociácia akvaponických fariem

  November, 2017

  Vďaka veľkému záujmu vzniká združenie, ktorého cieľom je vzdelávať svojich členov v oblasti akvaponických technológií.

 • Dokončenie indoorovej farmy

  Marec, 2018

  Prvá indoorová farma je hotová. Spustili sme ju v apríli 2018 a ide o prvú veľkú farmu v Európe. Ďalšie ponuky na stavby fariem sa len tak hrnú.

 • Začiatok veľkej vízie

  Jún, 2018

  Michal Fojtík sa výskumom a vývojom akvaponických technológií zaoberá od roku 2010. Svojou zeleno-modrou víziou o produkcii zdravých potravín zaujal v Česku aj vo svete. Prvé neformálne stretnutie Michala Fojtíka a Martina Luňáka sa uskutočnilo v Brne na Tuřanke.

 • Spustenie vlastného výskumu a vývoja produkčnej akvaponickej farmy s finančnou podporou skupiny GFF

  August, 2018

 • Založenie spoločnosti Future Farming

  November, 2018

  Spoločnosť Future Farming s.r.o. (člen investičnej skupiny GFF s.r.o.) stavia a prevádzkuje akvaponické farmy a zároveň je generálnym dodávateľom technológií a know-how. Spájame intenzívny chov rýb s pestovaním rastlín na vode. Realizovali sme prvé súkromné investície a spustili výskum komerčného priemyslového využitia akvaponických fariem. Prebehla podrobná analýza trhu a nadviazanie prvých obchodných vzťahov s odberateľmi akvaponických produktov.

 • Prvé úspešne uzavreté investičné kolo

  December, 2018

 • Pestujeme budúcnosť

  Január, 2019

  Zasadili sme prvé semienka úspešného vývoja spoločnosti Future Farming s.r.o. Do skupiny priplávali dcérske spoločnosti, aby podporili dynamickejší rast akvaponického prostredia.

 • Rastie záujem bankových inštitúcií o čiastočné financovanie

  Február, 2019

 • Akvaponické farmy budúcnosti

  Marec, 2019

  • farma Brno-Heršpice – príprava projektu prestavby brownfieldu na najväčšiu produkčnú akvaponickú farmu v ČR.
  • farma Kaly – začiatok rekonštrukcie nevyužitého poľnohospodárskeho objektu. Prestavba brownfieldu na najmodernejšiu akvaponickú farmu v ČR.
  • farma Senica (SK) – začiatok prípravy prvého zahraničného projektu – výstavby akvaponickej farmy na Slovensku.
 • Farmia Food

  Apríl, 2019

  Dochádza k rozvoju skupiny Future Farming založením spoločnosti Farmia Food s.r.o. Farmia Food je distribútor akvaponických produktov a výhradný dodávateľ produkcie z akvaponických fariem spoločnosti Future Farming na trh. Vieme, že čím lepšia je surovina, tým lepšie je jedlo. Sme pritom presvedčení, že naša surovina je tu z lokálnych vôbec tá najlepšia. Veríme preto, že dokážeme povzniesť českú gastronómiu.

 • Spolupráca s akademickou pôdou

  September, 2019

   Udržiavame svoje vzťahy s partnermi:

  • Akadémia vied Českej republiky
  • Vysoká škola banská – Technická univerzita Ostrava 
  • Asociácia akvaponických fariem
  • Mendelova univerzita v Brne
 • Začiatok rokovania s bankovými inštitúciami

  Február, 2020

 • Akvaponické farmy budúcnosti

  Apríl, 2020

  • farma Brno-Heršpice – začiatok stavebných prác rekonštrukcie haly a vyhrievaných skleníkov.
  • farma Kaly – dokončenie rekonštrukcie indoorovej farmy a príprava na inštaláciu technológií na pestovanie rastlín v symbióze s chovom rýb. Vybavenie laboratórií a príprava na fázu spustenia biologických procesov farmy.
  • farma Senica (SK) – začiatok projektovej časti výstavby zahraničnej akvaponickej farmy.
 • Edukačné farmy Future Farming

  Máj, 2020

  V spolupráci so svojimi partnermi aktivujeme projekty malých edukačných akvaponických systémov:

  • edukačná farma Future Farming – Lednice

  Záhradnícka fakulta Mendelovej univerzity v Lednici

  • edukačná farma Future Farming – Praha

  Priestory T-Mobile Magenta Experience Centre v OC Arkády Pankrác

 • Výskum dosahuje svoj cieľ

  Júl, 2020

  Naše oddelenie výskumu a vývoja úspešne dokončilo vývoj organických krmív pre ryby chované v akvaponických systémoch.

 • Rastieme aj napriek nepokojným časom

  Január, 2020

  Rok, ktorý sa do histórie ľudstva zapísal ako obdobie celosvetovej pandémie, využívame na maximálny možný rast. Bez ohľadu na vládne reštrikcie a neisté ekonomické vyhliadky celosvetových trhov pláva spoločnosť Future Farming vpred zeleno-modrej budúcnosti.

 • Rozšírenie spolupráce s akademickou pôdou

  Október, 2020

  • Juhočeská univerzita v Českých Budějoviciach
  • Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe
  • CzechGlobe
 • Zbierame prvé plody našej spoločnej práce

  Január, 2021

  Čas venovaný budovaniu koreňov akvapónie a rozvoju zeleno-modrej budúcnosti spoločnosti Future Farming začína prinášať plody. Netrpezlivo očakávame prvú úrodu výsledkov našej práce.

 • Mediálny záujem

  Marec, 2021

  Spoločnosť Future Farming stredom pozornosti Českej televízie: 

  • Reportáž v relácii Udalosti v regiónoch
  • Reportáž v relácii Štúdio 6
  • Príspevok v relácii Dobré ráno

  Spoločnosť Future Farming súčasťou kampane Českej sporiteľne „Ste silnejší, než si myslíte“

  Podcast s Michalom Fojtíkom v Hospodářskych novinách

 • Prvá ochutnávka produkcie akvaponických potravín

  Máj, 2021

  Štartuje prvé akvaponické turné po Českej republike. Food truck spoločnosti Farmia Food ponúka širokej verejnosti ochutnávku zdravých produktov akvaponických fariem naprieč republikou.

 • Vyplatenie emisie, vrátenie financií investorom

  Jún, 2021

 • Predikcie akvapónie

  Júl, 2021

  Rastieme spolu s dopytom po zdravých a lokálnych potravinách. Podrobný prieskum trhu spolu s rastúcim predajom potvrdzuje fakt, že spotrebitelia sú ochotní akceptovať vyššiu cenu potravín bez chémie s jasným pôvodom a spracovaním.

 • Spolupráca sa rozvíja

  August, 2021

  Baktoma – český výrobca a dodávateľ kvalitných bakteriálnych prípravkov, ktorý sa zaoberá funkciou biofiltra a dokáže prepracovať biologický odpad z rýb na zlúčeniny dusíka, ktoré sú prijateľné pre koreňové systémy rastlín. V spolupráci so spoločnosťou Baktoma sme vyvinuli špeciálne zmesi mikroorganizmov, ktoré nám zabezpečujú správnu činnosť našich biofiltrov v podmienkach našich fariem (chov pstruha dúhového a sumčeka afrického).

 • OSN finalista SDG 2021

  August, 2021

  OSN finalista SDG 2021: V kategórii Biznis sme boli zaradení medzi TOP 10 projektov v Česku, ktoré spĺňajú princípy udržateľného rozvoja OSN a majú potenciál meniť svet k lepšiemu. Ide o svetovo unikátne ocenenie za plnenie globálnych cieľov OSN. Cieľ projektu: Do roku 2030 odstrániť hlad a zaistiť prístup všetkým ľuďom, predovšetkým chudobným a ohrozeným vrátane malých detí k bezpečnej, výživnej a dostatočnej strave po celý rok.

 • Akvaponické farmy budúcnosti

  September, 2021

  • farma Brno-Heršpice – dokončenie stavebných prác na revitalizácii skleníkov. Inštalácia technológií a prechod do fázy spustenia biologických procesov farmy.
  • farma Kaly – dokončenie rekonštrukcie outdoorovej časti farmy. Aktívny výskum nových produktov vhodných na produkciu, spustená produkcia vlastných sadeníc. Dodávame akvaponické potraviny na lokálny trh.
  • farma Senica (SK) – pokračovanie projektovej časti a začiatok výstavby.
 • Edukačné farmy Future Farming

  Október, 2021

  O edukačné a prezentačné systémy je stále väčší záujem. Pozornosť sa sústreďuje na edukačné farmy do miest, obcí a na komunitné farmy.

  • edukačná farma Future Farming, Hlučín 

  V jednom z najväčších záhradníckych centier na Ostravsku je založená nová edukačná akvaponická farma zameraná na edukáciu žiakov základných a materských škôl v regióne.

 • Podpis Memoranda s mestom BRNO

  Október, 2021

  Podpis Memoranda s mestom Brno – zníženie emisií CO2 v Brne. Dlhodobá spolupráca na záväzku mesta k adaptácii na zmenu klímy. Naše akvaponické farmy využívajú najmodernejšie technológie a sú lídrom v produkcii uhlíkovo neutrálnych potravín.

 • Ohlásenie výstavby novej produkčnej farmy

  November, 2021

  • farma Letonice

  Začiatok projektovej časti výstavby prvej akvaponickej farmy spoločnosti Future Farming na tzv. „zelenej lúke“.

 • Spoločnosť Future Farming oslovuje zahraničné trhy

  December, 2021

  Plávame do medzinárodných vôd. Aktívne vstupujeme na nové trhy v zahraničí. Pripravujeme medzinárodný profil spoločnosti Future Farming Group.

 • Ocenenie inovatívnych technológií

  December, 2021

  Udržateľný biznis a zodpovedné správanie spoločnosti je oceňované naprieč súkromnými i štátnymi inštitúciami.

  • CzechCrunch – 10 inšpiratívnych udržateľných obchodov v roku 2021: Technologický web CzechCrunch nás zaradil do desiatky najperspektívnejších udržateľných projektov v Českej republike.
  • City For The Future – spoločnosť Future Farming sa stala súčasťou českého projektu City For The Future
 • Veda po chuti prírode

  Január, 2022

  Zameranie spoločnosti na vedu, výskum a transfer technológií do praxe.

  • Memorandum s Ústavom molekulárnej biológie SAV
  • Spoločnosť Future Farming súčasťou ďalšej etapy projektu City For The Future v Maďarsku
  • Začiatok významnej spolupráce s Masarykovou univerzitou

  Naštartovanie procesu pre bezodpadové hospodárstvo spoločnosti do roku 2025. Výstavba akvaponickej infraštruktúry v ČR pokračuje.

 • Zapojenie zahraničných investičných fondov

  Február, 2022

 • Rozvoj skupiny Future Farming

  Marec, 2022

  Rozvoj pôsobenia na medzinárodných trhoch spojený s výstavbou nových akvaponických fariem mimo územia našej krajiny. V Spojených arabských emirátoch sme na výstave EXPO Dubaj zaujali významné medzinárodné postavenie.

  Spoločnosť Farmia Food dodáva akvaponické produkty na trh aj vďaka sieti vlastných predajní a bistier na území Českej republiky.

 • Akvaponické farmy budúcnosti

  Apríl, 2022

  • farma Brno-Heršpice – spustenie optimálneho prisvecovania šalátov; príprava na inštaláciu novej technológie tzv. záplavových vaní
  • farma Kaly – dokončenie liahne a spustenie výteru pstruha, tzn. uzavretie kolobehu rýb v našom systéme, čo vedie k úplnej sebestačnosti fariem
  • farma Letonice – pokračuje príprava podkladov k stavebnému povoleniu
  • farma Senica (SK) – pokračovanie výstavby farmy v zahraničí
 • Edukačné farmy Future Farming

  Máj, 2022

  Záujem o edukačné a prezentačné systémy neustáva.

  • edukačná farma Future Farming na Gymnáziu Mikuláša Kopernika v Bílovci

  Spoločnosť Future Farming oficiálne otvorila svoju prvú edukačnú akvaponickú farmu pre stredné školy v ČR. Akvaponická farma sa skladá z troch modulov s celkovou kapacitou 600 sadeníc a slúži predovšetkým na environmentálnu výchovu.

 • Spoločnosť Future Farming získava certifikáciu BIO

  Jún, 2022

 • Rozšírenie obchodnej stratégie

  Júl, 2022

  Vznik nového oddelenia Development na odbavenie vysokého dopytu po technológiách spoločnosti Future Farming. Okrem výstavby akvaponických fariem ponúkame aj hydroponické a RAS farmy. Rozširujeme svoje zameranie pre udržateľnú budúcnosť planéty a sme pripravení svoje know-how ponúknuť svetu.

 • Výskum dosahuje svoj cieľ

  September, 2022

  Naše oddelenie výskumu a vývoja vyrába a certifikuje aj organické hnojivo, ktorého základom je odpad z rybích sádok na farmách spoločnosti Future Farming. Tieto hnojivá sú úplne organické a bez chemických látok. Cieľom je vytvoriť cirkulárne systémy na použitie v hydroponických inštaláciách, od kŕmenia až po spracovanie odpadu na hnojivo. Sekundárnym výsledkom tejto snahy je recyklácia odpadovej vody z rybích fariem tak, aby ju bolo možné vracať späť do akvaponického systému.

 • Ocenenie od Smart City 2022

  December, 2022

  Spoločnosť Future Farming získala ocenenie v súťaži Chytré mestá 2022 od Smart City Innovations Institut za prínos v oblasti ekologického získavania potravín – konkrétne za jedinečný akvaponický systém A-shape pre potravinovú sebestačnosť komunít v mestách.

 • Vízia blízkej budúcnosti

  Január, 2023

  Využívame transfer technológií a v maximálnej možnej miere smerujeme k plnej automatizácii akvaponických fariem do roku 2026.

  Chceme rešpektovať našu planétu a dostať civilizáciu na vyšší stupeň vývoja, a to spojením prírodných postupov a technológií vďaka modernej poľnohospodárskej produkcii v lokálnych akvaponických farmách.

Chcem investovať do Future Farming

Možností máme veľa

Chcem investovať, ale neviem ako

Ozvite sa nám, radi vám poradíme

  Odoslaním formulára súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov.

  Future Farming v médiách

  Myslite globálne, konajte lokálne

  Zapojte sa do komunity moderného poľnohospodárstva 21. storočia. Prispieť k lepšej budúcnosti našej Zeme môžete aj vy. Je to jednoduché.