Moderné poľnohospodárstvo a akvaponická infraštruktúra v Českej republike

Štruktúra spoločnosti

Moderné poľnohospodárstvo a akvaponická infraštruktúra v Českej republike

Poslaním spoločnosti Future Farming je rozvoj a rozširovanie moderných poľnohospodárskych technológií po celom svete. Chceme byť synonymom moderného poľnohospodárstva. V Českej republike budujeme akvaponickú infraštruktúru, ktorá nám pomôže naše poslanie naplniť.

Finančný sektor

Investičná skupina GFF

Zapálení ľudia. Prelomové projekty. Inovatívne firmy. Už teraz môžu pozitívne formovať náš život. Poslaním investičnej skupiny GFF je posilniť ich hodnotu a ovplyvniť tak spoločnú budúcnosť.

Výskum a vývoj

Asociácia akvaponických fariem

Sme jediní, kto efektívne spája potenciál akvapónie s praxou. Prinášame príležitosť zapojiť sa do tohto procesu každému z vás. Budujeme zdravšie poľnohospodárstvo, prinášame zdravé produkty ľuďom a rešpektujeme životné prostredie.

Výskumné centrum spoločnosti Future Farming Kaly

Špičkové výskumné centrum spoločnosti Future Farming Kaly je súčasťou rovnomennej farmy neďaleko Tišnova. Vo vlastných laboratóriách skúma výskumný tím na čele s Miroslavom Fojtíkom nové možnosti technológií moderného poľnohospodárstva. 

Prvovýroba vstupov

Organta

Naše krmivá vychádzajú z potrieb rýb. Uvedomujeme si, že pre každú farmu je chov rýb jadrom obchodu, a našimi krmivami chceme zákazníkom prispieť k ich optimálnej produkcii.

Rybia liaheň

Spoločnosť Future Farming dokončila proces výstavby vlastnej liahne a sádok na chov pstruha dúhového. K dispozícii máme vlastné materské chovy tejto obľúbenej tuzemskej ryby.

Produkcia sadeníc

Kontinuálnu produkciu sadeníc rastlín pre produkčné farmy zaisťuje oddelenie na farme Kaly. Všetky sadenice tak máme pod dohľadom od semienka až po zber.

Technológie a development

Future Farming

Výroba technológií a dodávka technologických celkov v podobe fariem moderného poľnohospodárstva je zabezpečená vlastnou výrobnou a obchodnou činnosťou spoločnosti Future Farming.

Aquaponik.cz

Ponúkame technológie moderného poľnohospodárstva pre komunity a domácnosti. V našom sortimente nájdete všetko potrebné na domácu akvapóniu, hydropóniu a systémy RAS. 

Veľkokapacitná produkcia potravín

Farma Future Farming Heršpice

V brnenskej mestskej časti Heršpice nájdete doteraz najväčšiu komerčnú akvaponickú farmu v Českej republike.

Farma Future Farming Kaly

Jedna z akvaponických fariem vyrástla na Morave severne od Brna. Stojí na mieste starého nevyužitého objektu, ktorý sme revitalizovali a upravili na výstavbu. Farma slúži primárne na produkciu potravín tej najvyššej kvality, ale aj na výskumné a prezentačné účely.

Farma Future Farming Lážovice

Farma Lážovice – Rybia záhrada je naša druhá najväčšia produkčná farma, ktorá nahradila náš pôvodne zamýšľaný projekt v Přerove nad Labem.

Spracovanie produkcie a odbyt

Farmia Food

České regionálne potraviny v tej najvyššej kvalite spracúva spoločnosť Farmia Food a ponúka ich na trh po celý rok.

TECHNOLÓGIE MODERNÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA

ZAPOJTE SA

Mohlo by vás zaujímať

Future Farming v médiách

Myslite globálne, konajte lokálne

Zapojte sa do komunity moderného poľnohospodárstva 21. storočia. Prispieť k lepšej budúcnosti našej Zeme môžete aj vy. Je to jednoduché.