Naše farmy

AQUAPÓNICKÁ FARMA SEVERNE OD BRNA

V prvej polovici tohto roka bude severne od Brna v obci Kaly spustená najmodernejšia aquapónická farma v Českej republike. Táto farma už teraz prevádzkuje rybiu časť a zároveň tu prebiehajú rekonštrukcie nadzemného podlažia rastlinnej časti. Celá prevádzka využíva najnovšie dostupné technológie pre spoločný chov lososovitých rýb a pestovanie rôznych druhov rastlín.

K celoročnému pestovaniu húb a listovej zeleniny vo vnútri budovy slúžia špeciálne regálové systémy a vonkajší vyhrievaný skleník zaručuje celoročnú produkciu plodovej zeleniny. Využité sú aj vonkajšie priestory farmy, kde budú od marca do novembra rásť rozmanité druhy byliniek a koreňovej zeleniny. Na návrhu tejto farmy spolupracovali experti z Mendelovej univerzity v Brne, Vysokej školy baníckej v Ostrave a Výskumného aquapónického centra v Přáslavicích pri Olomouci. V pláne je využívať farmu k výskumu a vývoju zariadení pre znižovanie spotreby energií a prevádzkových nákladov. Cieľom je totiž prevádzkovať farmu bez potreby energií z fosílnych zdrojov.

VÝMERY

INDOOROVÁ ČASŤ 
RASTLINY 500 m²

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

INDOOROVÁ ČASŤ RYBY
  800 m²

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

SEZÓNNA VONKAJŠIA
 RASTILINNÁ ČASŤ 2000 m²

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

CELOROČNÝ SKLENÍK
 800 m²

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

FARMA PRI PLNEJ PREVÁDZKE ROČNE VYPRODUKUJE

45 TON ZELENINY

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

50 TON PSTRUHA 

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

VÝMERY

INDOOROVÁ ČASŤ 
RYBY 1 500 m²

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

CELOROČNÝ SKLENÍK
 9 000m²

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

FARMA PRI PLNEJ PREVÁDZKE ROČNE VYPRODUKUJE

770 TON ZELENINY

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

200 TON RÝB

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

FARMA BRNO HERŠPICE

Na konci roku 2020 bude v plnej prevádzke na okraji Brna moderná aquaponická farma určená k celoročnému pestovaniu zeleniny a chovu teplomilných druhov rýb. Tento projekt je realizovaný za finančnej podpory stoviek drobných investorov z celej České republiky. Areálu farmy dominujú vyhrievané skleníky s vertikálnymi pestovateľskými systémami pre rôzne druhy listovej, plodovej aj koreňovej zeleniny.

Súčasťou novo budovanej farmy sú samozrejme tiež priestory pre chov rýb, ktoré zaisťujú zdroj živín pre pestované rastliny. K vykurovaniu skleníkov slúži slnečná energia. Vďaka osadeniu skleníkov modernou krytinou s vysokou izolačnou schopnosťou je možné chovať teplomilné ryby po celý rok, a to s minimálnymi nákladmi na energie. Produkty farmy budú distribuované iba lokálne a individuálni záujemci si ich budú môcť zakúpiť tiež priamo na farme.

FARMA SEVERNE OD BRATISLAVY 

Česká spoločnosť Future Farming plánuje výstavbu aquapónických fariem tiež na Slovensku. Výstavba prvého z projektov sa pripravuje severne od Bratislavy. Na celkovej ploche takmer 4 000 m² vyrastie aquapónický skleník pre pestovanie rôznych druhov zeleniny a chov rýb. Veľkou prednosťou aquapónických fariem je minimálny dopad produkcie na životné prostredie. Odpad z metabolizmu rýb je totiž rozložený a ďalej využitý ako hnojivo v rastlinnej časti.

VÝMERY

INDOOROVÁ ČASŤ
RYBY 1 500 m²

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

CELOROČNÝ SKLENÍK
 4 000 m²

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

FARMA PRI PLNEJ PREVÁDZKE ROČNE VYPRODUKUJE

250 TON ZELENINY

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

400 TON RÝB

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

crossmenuframe-expand linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram