Nedostatok zrážok a aquapónia ako riešenie problému

9. 8. 2019

Problém nedostatku zrážok už nie je iba samotná neoverená teória, ale holý fakt. Poďme sa tomuto fenoménu pozrieť trochu „na zub“ a následne zvážme výhody, ktoré nám ponúka a poskytuje aquapónia.

Podľa štatistických údajov Českého hydrometeorologického ústavu sa ročné úhrny zrážok za rok 2018 oproti dlhodobému zrážkovému priemeru (r. 1961 - 1990) znížili o 23 %. Zažívame teda obdobie, kedy menej prší. Stráca sa obdobie pravidelných dažďov a namiesto toho prichádzajú skôr búrky a prívalové dažde. To so sebou prináša veľmi vysoké úhrny zrážok za krátky časový úsek, a tým vznikajú rôzne kalamity, na ktoré nie sme pripravení, a súčasný spôsob hospodárenia riešeniu tohto problému príliš nepomáha, skôr naopak. Keď k stavu polí a spôsobu poľnohospodárstva pripočítame už tak našu „neutíchajúcu starostlivosť“ o zdevastovanú krajinu, je naporúdzi, že pôda a krajina ako také nie sú schopné spadnutú vodu zadržať. Na väčšine plochy ornej pôdy sa pestujú plytko koreniace monokultúrne porasty a tie iba prispievajú k jej ďalšej erózii, ktorá je ale dlhodobým problémom. Pokiaľ všetko zhrnieme, tak voda, ktorá naprší, jednoducho odtečie a so sebou odnáša aj úrodnú ornicu, ktorej už tak veľa nezostáva

„Stromy držia oblohu! Pokiaľ zmizne les, strecha oblohy sa zrúti. Príroda a človek zahynú spoločne.“

Takto znie indiánske príslovie. Indiáni dobre poznali význam lesov, ktoré pomocou odparovania dokážu zvlhčiť ovzdušie. Jediný dospelý strom dokáže počas horúcich letných dní transpirovať okolo 500 - 2 000 litrov vody a tým nasýtiť okolitý vzduch. Toto však neovplyvňuje iba mikroklíma daného územia, ale z globálneho hľadiska pomáha tento faktor tvorbe ďalších dažďových mračien, ktoré prinášajú blahodarný dážď a životodarnú vodu naspäť do oblasti.

Ako s týmto súvisí aquapónia? To je predsa veľmi jednoduché… Najvýznamnejším faktorom a prínosom zostáva, že aquaponický systém dokáže ušetriť 90 - 95 % potrebnej vody oproti konvenčnému spôsobu pestovania. A prečo práve aquapónia, a nie napríklad veľmi podobná hydropónia?

Veľmi dôležitým aspektom, ktorým sa aquapónia odlišuje od hydropónie, je to, že voda, ktorá sa využíva, neustále cirkuluje v jednom systéme. Vstupnou surovinou do systému a zdrojom živín je potrava pre ryby. Voda je filtrovaná cez mechanický filter a takzvaný biofilter, kde sa do procesu pridávajú nitrifikačné baktérie. Tieto premenia amoniak na dusičnany, ktoré sú spracované a využité práve koreňmi vysadených rastlín. Poslednou fázou je teda filtrácia

cez korene, kedy rastliny odoberú potrebné živiny, a čistá voda...“

-štylisticky lepšie by bolo: „Zatiaľ čo v hydropónii je použitie pesticídov stále častejšie, v aquapónii nie je možné ošetrovanie chemickými postrekmi, narušil by sa tak totiž harmonický vzťah prítomných organizmov. Zatiaľ čo v hydropónii je použitie pesticídov stále častejšie. Napríklad podľa uverejnených výsledkov testovania hydroponickej zeleniny v Thajsku bolo až 63 % vzoriek kontaminovaných pesticídmi v nadlimitnom množstve. Toto je dôvod, prečo sa rozhodnúť pre aquapóniu! A zatiaľ, čo budeme šetriť vodu rozumným spôsobom, sa môžeme sústrediť na uzdravenie a revitalizáciu pôdy, sadenie lesov a hľadanie ďalších spôsobov, ako pomôcť našej krajine v schopnosti udržať si dostatočné množstvo vody.

Aquaponic is the Answer
-Kristián Božik

ĎALŠIE ČLÁNKY

VŠETKY ČLÁNKY
calendar-fullcrossmenu