Future Farming

Poučenie pre spotrebiteľa

Spoločnosť Future Farming s.r.o., ďalej len ako „spoločnosť“, využíva možnosti mimosúdneho vybavovania sťažností spotrebiteľov. V prípade sťažnosti sa spotrebitelia môžu bezplatne obrátiť na príslušného pracovníka spoločnosti prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected]. Spotrebiteľ má takisto právo na mimosúdne vyriešenie prípadného sporu z uzatvorených spotrebiteľských zmlúv prostredníctvom Českej obchodnej inšpekcie, Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: [email protected], http://adr.coi.cz/. Návrh na začatie mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu je spotrebiteľ oprávnený podať na tomto odkaze: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Spotrebiteľ môže využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorá je zriadená na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Česká obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.

Future Farming v médiách

Myslite globálne, konajte lokálne

Zapojte sa do komunity moderného poľnohospodárstva 21. storočia. Prispieť k lepšej budúcnosti našej Zeme môžete aj vy. Je to jednoduché.