Aeroponie

Pojem „aeroponie“ je odvozen z řeckých významů „aer“ (vzduch) a „ponos“ (práce). Jedná se o formu hydroponického pěstování rostlin ve vzduchu nebo v mlžném prostředí bez použití půdy nebo substrátu. Kořeny jsou uzavřeny v nádobě, která nepropouští světlo. Voda se ke kořenům dostává v podobě vodní mlhy, která je vytvářena k tomu určenými emitory – rozprašovači.

Future Farming v médiách

Myslite globálne, konajte lokálne

Zapojte sa do komunity moderného poľnohospodárstva 21. storočia. Prispieť k lepšej budúcnosti našej Zeme môžete aj vy. Je to jednoduché.