Úbytok biodiverzity

16. 12. 2019

Zatiaľ čo početnosť ľudskej populácie sa rok od roka zvyšuje, ostatné živočíšne druhy doslova miznú pred očami. Z veľkej časti za ich vymieranie môže práve človek. Najviac je ohrozená jedna skupina a tou je hmyz. Pokles početnosti hmyzu je až osemkrát vyšší než u vtákov alebo cicavcov. Až 40 % druhov je na pokraji vyhynutia a 30 % sa radí medzi ohrozené druhy. Vedecké štúdie z rôznych krajín sa zhodujú v tom, že pokiaľ bude vymieranie pokračovať rovnako rýchlo, ako je tomu teraz, za sto rokov by mohla byť naša planéta úplne bez hmyzu. Čo by to vlastne znamenalo?

Hmyz je najpočetnejšou živočíšnou skupinou a zároveň tiež najmenej preskúmanou. Dôsledky vyhynutia takto veľkej skupiny sú pre nás zatiaľ dosť nepredstaviteľné. Hmyz totiž hrá dôležitú úlohu v potravinovom reťazci, ale predovšetkým sa stará o opeľovanie rastlín. Bez opeľovania hmyzom veľká časť plodín nebude mať úrodu.

Zdroj: https://www.worldatlas.com/articles/how-many-species-of-

Pokiaľ nezmeníme spôsob získavania a výroby potravín, hmyz ako celok v priebehu nasledujúceho storočia vyhynie..

Vedecká štúdia uverejnená v časopise Biological Conservation uvádza, že hlavnou príčinou poklesu početnosti hmyzu je intenzifikácia poľnohospodárstva. Aby sa zvýšila úroda a vyhubili škodcovia, striekajú sa polia veľkou dávkou pesticídov, ktoré však pôsobia aj na nervovú sústavu bežných, neškodlivých druhov. Ďalším problémom sú monokultúrne lány a úbytok menších remíz a medzí, ktoré slúžia hmyzu ako úkryt. Dokladajú to štúdie z Veľkej Británie, ktoré potvrdili, že v rokoch 2000 - 2009 zmizlo z poľnohospodárskej krajiny 58 % motýľov a môr. Na intenzifikáciu poľnohospodárstva doplácajú aj včely.

Pokiaľ chceme zachovať prírodu a zdroje potravy aj našim potomkom, musíme čo najskôr vymyslieť riešenie, ako zmeniť súčasné poľnohospodárstvo skôr, než bude neskoro.“-opakovanie v podstate toho istého 🡪

Pokiaľ chceme zachovať prírodu a zdroje potravy aj našim potomkom, musíme vymyslieť riešenie, ako zmeniť súčasné poľnohospodárstvo, skôr, než bude neskoro.

ĎALŠIE ČLÁNKY

VŠETKY ČLÁNKY
calendar-fullcrossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram